søndag 7. desember 2014

IKT i skolenNorge vil være et kunnskapssamfunn. Med kultur for læring i Kunnskapsløftet, ønskes det kunnskap for livlang læring. Opplæringsloven sier at skolen skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger til å kunne mestre livet og kunne delta i arbeid og i felleskapet i samfunnet.
For å imøtekomme dette kan vi se på regjeringens 8 kompetanser i det 21 århundre, som er ferdigheter for neste generasjons samfunn og arbeidsliv. Det vil si at morgendagens skole må forankres i de ferdigheter neste genrasjon har behov for. En pedagogisk og didaktisk konsekvens kan være at læreren må legge mer vekt på læringens hvordan. Undervisningen og arbeidsprosessene har behov for en ny pedagogisk vinkling. Arne Krokan sier at: vi går fra å lære noe i tilfelle vi får bruk for det, til lære å lære slik at vi kan lære når vi får bruk for det.
Arne Krokan skriver videre på Blogg Atea: at vi trenger større digitale endringer av undervisning og arbeidsprosesser i dagens skole: Å skrive faktasetninger om Elverum i Word er ikke det vi snakker om når vi ønsker at skolene skal opparbeide digital kompetanse. Læreprosessene må endres til å kommunisere med andre og bruke setningene som grunnlag for å samskrive. IKT må tilføre en ekstra verdi til arbeidsprosessen, ikke være en avansert form for penn og papir.
Vi kan lese i media om mange lærere som har flotte undervisningsopplegg med IKT i sentrum. Et eksempel er læreren som føler seg ferdig med tiden hvor elevene bruker vanlig skrivebok. Hun har tatt i bruk Onenote, som er et Microsoft program laget for notater og samling av informasjon. Grensesnittet er lett gjenkjennelig og kan minne om en digital ringperm. Hun sier det er lettere å tilpasse undervisning fordi hun kan ta i bruk ulik pedagogisk programvare, som igjen bidrar til økt læringsutbyttet for den enkelte elev. Elever i dag innehar en grunnleggende digital kompetanse som vi i skolen må utnytte og ta i bruk til læring og økt faglig utbytte.

For å holde oppe drivkraften til endring og utvikling er skolene avhengig av ildsjeler i skolen. Lærere som er uredde og kaster seg på nye digitale undervisningsmetoder, som videre deler sine erfaringer til kolleager. Enkelte vil hevde at skolen er den instiusjonen i samfunnet som har endret seg minst. Skolen har behov for en bevisstgjøring over egen praksis.  Det aktualiserer en debatt om hvilken rolle morgendagens skole skal ha. Har vårt samfunn behov for elever som kun har vært “utsatt” for kunnskapsbasert læring? For å kunne delta i dagens samfunn trenger vi elever som kan lære å lære, samle inn, evaluere og anvende informasjon. Elevene må i større grad fungere på bakgrunn av egne læringsbehov ved å utnytte de ressursene som finnes i teknologitette læringsmiljøer. Det er behov for elever som har evne til kritisk tenking, er samarbeidsvillige og fleksible. Må alle kunne analysere dikt og løse ligninger med 2 ukjente, eller har vi behov for elever som kan finne frem til hvordan man kan lære det dersom det blir behov for det. Dette er hovedperspektivet til det forholdsvis nye læringsperpektivet konnetivismen. Den ønsker å åpne opp for at kunnskap ikke bare omfatter “det vi vet” men også det vi ha kapasitet til å vite samt ressurser til å finne det ut.
For at vi skal få til dette må vi lærere få handlingsrom til å undervise på denne måten. Vi må jobbe sammen om skolens utvikling, vi trenger alle lærerne med. Ikke bare de som er teknisk flinke eller gir uttrykk for at de liker data. Vi trenger fokus på didaktisk og pedagogisk digital kompetanse.  Lærerne har så langt vært mye overlatt til seg selv og sin egen digitale kompetanseutvikling. Vi foreslår derfor økt satsning på lærerutdanningen, hånd i hanske med kompetanseheving og systematisk erfaringsdeling for lærerne.


søndag 28. september 2014

Smart læringJeg holder på en et kurs som heter smart læring. Kurset handler om hvordan man kan ta i bruk digital teknologi i undervisning. En av de praktiske oppgavene som skulle i gjøre i den modulen jeg er kommet til var å skrive et blogginnlegg, om hvorfor jeg blogger.

Det jeg liker med blogg er at man kan skrive blogg om ulike temaer, jeg har en blogg for skole, med fokus på digitale verktøy i undervisning og en privat hvor jeg skriver og legger ut bilder av mine hobbyer. Jeg liker at man kan samle linker og andre som blogger om samme tema på bloggen. Jeg finner ofte nye blogger i andres blogglister. Min utfordring er å holde bloggene oppdatert. Jeg vil at innholdet i innleggene skal være godt og bildene bra. Kanskje jeg har lagt listen for høy for min egen del som gjør at blogginnlegg blir nedprioritert?

Jeg har tidligere blogget med mine elever på blomsterdekoratørlinjen VG2. Nå er vi gått over til google sites. Fordi jeg likte ikke at innleggene kom etter hverandre som en dagbok.  Det ble et innlegg etter hver oppgave uten å sette egen læring i system. Jeg opplevde bloggene uoversiktelige. Elevene opplevde etiketter og lage egne sider som komplisert.

På google sites "tvinges" elevene til å sette egen læring i sytem. De lager sin egen oversikt over innholdet på siden etter tema. Jeg opplever Google sites er mer brukervennlig i forhold å sette egen læring i system.

torsdag 7. februar 2013

Designprosessen - Ideutvikling - Ployvore.


Jeg ønsker å ta for meg hvilke digitale program man kan ta i bruk i designprosessen.


 Tidligere har jeg skrevet om uunnværlige Pinterest til å samle bilder og inspirasjon. 

pinterest.comFor å ta disse bildene et skritt videre ønsker jeg at mine elever skal lage moodboard.

Nå for tiden er det Polyvore som er min absolutte favoritt !! Fordi dette programmet kan brukes SAMMEN med Pinterest.Man trenger Clip to polyvore knapp i bokmerkelinjen eller favorittlinjen.

Når man googler polyvor clipper kommer det opp en link som en kan dra opp til bokmerkelinjen. Dette kan gjøres på de aller fleste pc, har vært bort i pc som må kopiere og lagre linken til favorittlinjen.


Skjermbilde - søkeord - polyvore clipper.


Når du har fått clip to polyvore knappen kan den brukes om du finner bilder på internett som du vil bruke til å lage moodboard. Da er Pinterest genialt. Da kan en gå inn på et board en har samlet bilder på , trykke på clip to polyvore knappen - da får du bildene fra Pinterest inn i polyvore.


1. du åpner pinterest, finner boarden du har samlet bilder som du ønsker å bruke til å lage moodboard.
2. ta i bruk clip to polyvore knappen.3. velg bildene du ønsker å bruke i moodboarden.
4. lag moodboarden.Polyvore har mange muligheter. Du kan snu og vende på bildene. Legge bildene lag på lag. Velge hvilke som skal ligge fremst eller bakerst. Du kan klippe/beskjære bildene. Og fjerne bakgrunnen. Dette blir ikke like vellykket på alle bildene. 

Moodboarden lagres ved å bruke print screnn. 

torsdag 3. januar 2013

Digital kompetanse i design og håndverk.I slutten av november var jeg på Breivang vgs. Der fortalde jeg og delte mine erfaringer om digital kompetanse i design og håndverksfagene. Her kan du se Prezien jeg lagde og som jeg brukte i presentasjonen. 

Jeg kommer gjerne til din skole og holder foredrag/kurs.Ta kontakt på mail:

goril.vorland@gmail.com
onsdag 2. januar 2013

Hvordan bruke Pinterest.


Som lærer på design og håndverk refererer jeg ofte til PILA i designprosessen.

Jeg tenker om designprosessen på denne måten:

På VG1 blir elevene kjent med de ulike fasene, på VG2 blomsterdekoratør mer bevisstgjøring og en utvidet forståelse, med spesielt fokus på vurdering og læring. 


Et meget bra gratis program som kan brukes i ideutviklingen.


Pinterest er et fantastisk program til å samle inspirasjon. 


Vi er lærere på DESIGN og håndverk, da er vi avhengige av inspirasjon og å følge med på hva som er trend, både for oss selv som lærere, og som et læreverktøy til elevene. 
Eksempel : samle på ulike hjerter. 
Pinterest er gratis, man trenger en brukerkonto. 

I starten kan det oppleves litt uoversiktelig, fordi du følger ca 50 stk som har de interessene du krysset av for å få kontoen, disse anbefaler jeg å gå inn å trykke unfollow på. På den måten kan du selv velge hvem du ønsker å følge. 


Dersom du oppdager en bruker som har et board du liker kan du følge det boardet, du kan også velge å følge alle boardene. Personlig er jeg nøye med hvem jeg velger og hvilke board, fordi, når jeg kommer inn på min konto, viser siste oppdateringer på boardene jeg følger. På den måten vil jeg få opp bare nye oppdateringer som passer mine interesser. 

Man velger selv navn og tema på boardene. Boardene kan man gå inn og flytte og omorganisere etter eget ønske. 

Dersom du finner bilder du liker, har du tre valg:

Repin - like - kommenter. 


Repin - da legger du bilde i et av dine boards. 

Liker - da kommer det opp hos den du har funnet bilde hos at du liker bilde. 

Kommentar - da kan du legge inn en kommetar til bilde. 

Dette bilde kommer opp når du har valgt et bilde du ønsker å ha i egne boards. 

Øverst velger du hvilket board du ønsker å legge det i på din brukerkonto. 

I midten kan du legge til en kommentar. 

Når du trykker på den røde pin it knappen legger du til bilde i den boarden du valgte øverst. Ønsker du å "pinne" bilder du finner på nett, er det selvfølgelig mulig. 
Da trenger du en pi it knapp. 

Den finner du når du trykker på aboute. 
Der velger du Pin it bottom. 

Da vil du få opp et bilde som dette:På min mac kunne jeg dra opp den hvite firkanten hvor det står Pin It på opp på bokmerkelinjen. 

Hvordan du skal gjøre det på din pc vil stå i det blå feltet, det kommer an på pc og nettleser. 


Er du på en nettside hvor du finner et bilde som du ønsker å pinne, trykker du på Pin It knappen som er lagt til i bokmerklinjen. 

Da kommer alle bildene på det nettstedet opp og du kan trykke på det bilde du ønsker å pinne. 

Pinteres er kjempegøy og unik på å samle inspirasjon!!

Du kan følge meg på Pinterest 


Blir veldig glad for tilbakemeldinger. 

Er dette god informasjon? 

Er det tydelig nok forklart? 

Er det inspirerende? 

torsdag 29. november 2012

Sette egen læring i system.Som lærer opplevde at oppgaven gikk over all forventning. 
Jeg observerte samtaler mellom elever, hvor de diskuterte begreper, teknikker og stilformer. Det ble jobbet og de lærte både gjennom dialog og gjennom bilder. Min opplevelse er at elevene er blit "tvunget" til å bruke begge hjernehalvdeler - (se innlegg under)

Å reflekterer over egen kompetanse og praksis er en god øvelse, man tenker tilbake på tidligere arbeidsprosesser, setter inn begreper på egen praksis. 

Noen elever har indesign på egen pc og har valgt å bruke det. 

Andre programmer som ble brukt var power point og picasa.