Digitale verktøy i design og håndverk

Hvilken kompetanse bør en lærer på design og håndverk ha?

Hvilken kompetanse har du?
Hvilken trenger du å jobbe videre med?
 
 Hvor kan man lære mer innen digital kompetanse?

 

Det finnes bøker om temaet.

Eksempel

Digital kompetanse i skolen - Ola Erstad

DidIKTikk – Vibeke Bjarnø, Tonje Hilde Gievær, Monica Johannesen og Leikny Øgrim

Den digital læringsrevolusjonen – Rune Krumsvik

 

Dette er bøker som tar for seg teorien, jeg anbefaler like mye å søke på nett. Lærere og andre som er opptatt av tema digitale kompetanse i skolen er flinke til å legge ut informasjon og eksempler på nettsider og blogger.

 
Her er noen av mine anbefalinger:
 
Blooms taksonomi kan være et nyttig verktøy til å vurdere en læringsprosess. Ved hjelp av taksonomien kan man se om eleven har høy eller lav måloppnåelse. På nett har jeg sett flere modeller med digitale verktøy til blooms taksonomi. Du kan lese mer om blooms taksonomi i boken – Læring gjennom praksis – Nilsen og Sund. S 14.
 
Inspirert av blooms taksonomi digital trekant, har jeg satt inn ulike digitale program som kan tas i bruk i de ulike fasene i pila til designprosessen.  Det vil selvfølgelig være avhengig av hvordan programmene brukes, og er ment som forslag til hvordan man kan ta i bruk digitale verktøy i designprosessen i design og håndverk. 


Ideutvikling

 
 
Pinterest er ganske enkelt en sosial fotodelingsside som det er svært lett å bli hektet på.

Det enkleste er kanskje å se for seg en tradisjonell oppslagstavle, der du kan vise fram alle de morsomme, fine, eller sære bildene du har funnet på nettet.

Suksessformelen til Pinterest er ganske enkelt at de har gjort hele prosessen så enkel at alle som sitter foran en datamaskin er i gang på få minutter etter at de har registrert seg og logget inn. (Din side.no)
Videoen viser deg hvor enkelt og morsomt det er.
 
 
 I skolesammenheng på Design og håndverk er dette et godt verktøy i ideutviklingsfasen. Her kan de samle inspirasjonsbilder til hver oppgave. Bildene vil de ha med seg i videre utdanning og i jobbsammenheng. 
Det digitale tankekartverktøyet mindomo er en del av Creaza. Mindomo er lett og bruke. Et verktøy som kan tas i bruk helt i starten av en designprosess. Jo mer kreativ man er i denne fasen jo mer spennende og lærerik vil arbeidsprosessen være. i Creaza finnes det også muligheter til å lage både tegneserie og film.


To you tube filmer som viser progammet i bruk. MOODBOARD
 
Moodboard er en collage som viser helhet rundt en ide og dine tanker rundt ideen din.
 
Å lage et moodboard kan være en god start i designprosessen fordi det kan visualisere og få frem tanker rundt ideen som ellers ville vært vanskelige å få frem. Til kunder er dette et flott verktøy, man kan få frem stemning, stil, farger, materialvalg på den måten vil en sammen med kunden få en felles forståelse for hvordan produktet kommer til å bli. En kan lage moodboard på mange ulike måter. Under har jeg presentert ulike program du kan ta i bruk til å lage moodboard.

Programmet er rettet mot interiør, men det fine med dette programmet er at du også kan laste opp egne bilder fra egen pc, så programmet har utallige muligheter til å lage flotte og spennende moodboard.

 
Polyvore er også et godt verktøy til å lage moodboard. Dette programmet ligner på oiloboard, men er mer rettet mot mote. Brukerfunksjonene er litt forskjellige men like enkelt å bruke.
Både oiloboard og polyvore krever innlogging med brukernavn og passord.

You tube videoen under viser alle mulighetene en har ved å bruke Polyvore til å lage et spennende moodboard.

 

 


 
 
 
Picasa et et bildelagringsprogram fra google. Kan også brukes til oppbevaring, sortering og lagring av bilder. Den siste versjonen Picasa 3 er veldig bra og det finnes en funksjon som en kan lager fine collager av bildene du har i picasa. Har en ikke bildene en trenger kan man søke på nett og lagre dem i picasa. Picasa kan lastes ned gratis fra nett.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picmonkey er den nye versjonen av picnik for de som kjenner til det. Det er et nytt gratis bilderedigeringsprogram på nett.
Krever ikke innlogging, last opp egne bilder og lag moodboarden.
 
 
 
Planlegging

 
 


En god arbeidsprosess krever god planlegging. Man trenger lister over materialer og teknikker. Man trenger en god arbeidsplan over hvordan man har tenkt å bruke tiden i arbeidperioden. For at det skal bli en god designprosess.
Mitt forslag under planlegging er å være kreativ, utforske og utnytte de mulighetene som finnes i disse programmene. I de nyeste versjonene finnes ulike ferdige malene som en kan ta i bruk.

 
 
Produksjon

 
Programmene jeg anbefaler i produksjonsfasen er bilderedigeringsprogram, fordi det er viktig for en håndverker å presentere sine produkt på en estetisk og flott måte. Et bilderedigeirngsprogram kan bidra til å gjøre bilde skarpere, lysere eller beskjære. Ønsker man tekst som forsterker bilde?  

 
Under produksjonen i en arbeidsprosess er det viktig å ta masse bilder underveis som skal brukes når en skal skrive dokumentasjon. Husk at vi jobber i et estetisk fag og bildene skal være fine, klare og produktet skal komme flott frem. Programmer som anbefales til å redigere bilder er:
 
picmonkey – gratisprogram på nett
Picasa – gratis – krever nedlastning, da kan en også bruke programmet til å lagre bilder
iPhoto –bilderedigeringsprogram for mac.


 

VurderingNår jeg har valgt verktøy til vurderingsfasen har jeg tenkt på programmer som bearbeider arbeidsprosessen. Nå skal en konstruere og sette det en har lært i arbeidsprosessen i et system. Til slutt har jeg forslag til et samskrivingsprogram fordi jeg har stor tro på læring i samspill.


 

Prezi er et spennende og dynamisk presentasjonsverktøy.

Det er mer spennende og har mer muligheter enn Power Point.

Dette verktøyet har mange muligheter til å presentere arbeidsprosessen
på en spennende og kreativ måte.
 
Se filmen og bli inspirert til å ta i bruk Prezi.
 
 
 Film som dokumenatasjon?Å lage film av egen arbeidsprosess krever på samme måte strukturering og konstruering av egen arbeidsprosess. Man blir «tvunget» til å tenke gjennom egen arbeidsprosess for å presentere en helhetlig film. Programmene som jag har foreslått er begge programmer som følger med pc og mac. De aller fleste har det på sin pc eller mac.


 
Gliffy er ett nettbasertprogram hvor man kan lager ulike diagrammer. I dette programmet kan man sette for eksempel sette opp arbeidsprosessen i en tidslinje.  Man kan lage egne diagrammer og skjemaer over egen læring.
 
 
 
 
 
 
 
Det siste programmet under vurdering er goolge doc, her er mitt forslag at elevene samarbeider om den skriftlige delen av en arbeidsprosess. De kan hjelpe hverandre, stille hverandre spørsmål. Man lærer godt i samtale og i samspill med andre. Programmet er gratis, det krever at en har en goolge konto. Man oppretter et dokument og inviterer dem man skal skrive sammen med. Programmet egner seg også godt til de som ikke har noen skriveprogram på egen pc.

 
 
 
Læring
 
En digital metode for dokumentasjon av skolearbeid kan være å ta i bruk blogg. Det finnes mange ulike plattformer hvor man kan opprette en blogg gratis.

Forslag til plattformer:


 
 
  

En digital metode for dokumentasjon av skole arbeidet kan være å ta i bruk blogg. En blogg er som en dagbok på nett, man skriver innlegg som legger seg inn på bloggen etter dato. På bloggen digital i skolen kan en lære mer om hvordan man kan få en oversiktlig blogg, hvor man lett finner igjen eldre innlegg. En får en personlig nettside med eget skolearbeid. Den kan utformes etter eget personlig utrykk, som bidrar til eierforhold til eget skolearbeid. Man vil også i vareta grunnleggende digitale ferdigheter i læreplanen: Å bruke digitale verktøy innebærer å delta i faglige nettverk og dokumentere eget arbeid og egen læring og kompetanse. Ved å bruke blogg kan man kommentere andres innlegg med faglige kommentarer, som igjen vil bidra til å ta i bruk og anvende fagterminologi. Et godt tips kan være å ha en klasseblogg, der alle elevene er samlet. Der kan lærer legge ut oppgaver, linker og inspirasjon.
På siden dokumentasjon kan du se flere filmer om hvordan du kan lage personlig utforming og hvordan du kan organisere inleggene etter ulike tema slik at bloggen blir lett og finne frem.Egen skolenettside?

 


 
 
Et annet verktøy til og lager egen nettside til eget skolearbeid er wikispaces og google sites. Begge er gratis, google sites krever googlekonto. Begge har muligheter til utforming til personlig utrykk. Forskjellen fra blogg er at siden er statisk og man kan legge inn nytt fagstoff etter behov og hvor du ønsker på siden. Man kan lage så mange sider en ønsker etter tema og fag. Når en tar i bruk wiki i opplæringssammenheng åpner det seg nye muligheter for samarbeid uavhengig av tid og rom. Her kan det være mulighetene for samarbeid på tvers av skoler og landegrenser.
 
 
 
 
eks på google sites

 
eks på wiki


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar