torsdag 29. november 2012

Sette egen læring i system.Som lærer opplevde at oppgaven gikk over all forventning. 
Jeg observerte samtaler mellom elever, hvor de diskuterte begreper, teknikker og stilformer. Det ble jobbet og de lærte både gjennom dialog og gjennom bilder. Min opplevelse er at elevene er blit "tvunget" til å bruke begge hjernehalvdeler - (se innlegg under)

Å reflekterer over egen kompetanse og praksis er en god øvelse, man tenker tilbake på tidligere arbeidsprosesser, setter inn begreper på egen praksis. 

Noen elever har indesign på egen pc og har valgt å bruke det. 

Andre programmer som ble brukt var power point og picasa.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar