torsdag 8. november 2012

Sette læring i system.


Målet med å gå på skole er læring.
 
Når vet jeg som lærer at elevene har lært noe?
 
Når vet jeg at elevene "eier" egen kompetanse?
 
 
Jeg snakker, viser og forteller, men hvordan kan jeg vite hva de egentilg har forstått og lært?
 
 
Dersom man tar i bruk dokumentasjonspila, vil jeg si at det er de to siste punktene som er de viktigste.
 
 
 
 
 
 
Jeg liker å kalle disse to punktene for å sette egen læring i system.
 
 
Ragner Hatlem skriver og visualiserer godt om det som jeg syns viktig med de to siste punktene i pila. Han mener at mange studenter bare bruker halve hjernen når de studerer - bilde under visualiserer dette kjempegodt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videre skriver Ragner Hatlem at ved å ta i bruk begge hjernehalvdeler vil det dobble læreevnen. Han mener vi skal gjøre til en vane å lage og tenke lærestoffet i bilder. Dette vil bedre forståelsen og kunnskapen vil klistre seg fast i hukommelsen.
 
Dette fikk jeg selv erfare når jeg gikk på yrkesfaglærerstudie. Når jeg oppdaget at jeg kunne lage egne modeller av hvordan jeg oppfattet pensum, ble studiet mitt mye lettere, jeg fikk et eier forhold til egen læring. Jeg opplevde både læring og mestring.
 
 
Som lærer ønsker jeg å sette av mer til de to siste punktene, slik at elevene kan bruke tid på å visualisere egen læring. Jeg tror da at elevene også vil oppleve et større eierforhold til egen læring.
 
I disse dager har jeg laget en oppgave til mine elever på blomsterdekoratørlinjen.
De skal sette egen læring i system. Læring skal presenteres i modeller gjennom bilder og tekst.
 
De to viktigste grunnene til at jeg har valgt denne oppgaveformen er først og fremst få se hvordan elevene har oppfattet det jeg har prøvd å formidle. Og for å jobbe med det som står under grunnleggende ferdigheter i læreplanen for blomsterdekoratør.
 
"Å kunne bruke digitale verktøy i blomsterdekoratørfaget inneber å hente inn informasjon og eksperimentere med form, farge og komposisjon. Vidare inneber det å utvikle faglege produkt og tenester og dokumentere eige arbeid og eigen kompetanse."
 
 
 
Jeg gleder meg til å se hvordan de løser oppgaven.
 
Skal selvfølgelig dele resultatene har på bloggen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar