søndag 21. oktober 2012

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter.


I Januar 2012 kom et nytt rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Det vil si at digital kompetanse har fått en tydeligere og mer konkret definisjon. Samtidig som den er åpnen med rom for tolkninger, som alltid fra Utdanningsdirektoratet.

Etter å ha jobbet i skolen i ca to år har jeg sett at det er behov for ENDA mer grunnleggende ferdigheter, både blant elever og lærere. Det å forstå litt om hvordan pc kan brukes, lagring av mapper, favoritter, lage favoritt mapper, tilpasse verktøylinjen. Vite litt om hvordan biblioteket på egen pc er bygd opp. Hva skal man gjøre når man ikke finner en fil man har lagret? Hvordan søke etter en fil på egen pc. Lære litt om hvordan man kan bruke å tilpasse engen pc til å bruke den på en smart måte.

Innen desing og hånderverk hvor jeg jobber, bruker vi mye nettet til å samle informasjon. Da trengs gode ferdigheter i å samle denne informasjonen. Både i favoritter på egen pc og i mapper. Dersom en ikke har et godt system å hvordan en skal behandle og lagre informasjonen en finner på nett, kan man nesten si at det blir læring uten mål og mening fordi i skolearbeid skal man alltid oppgi hvilke kilder man har bruk. Ikke minst vil det spare mye tid og frustrasjon på leting, når man har et godt system på egen pc.

Hvilken digital kometanse har elevene?

Hvilken digital kompetane blir beskrevet her i rammeverket?

Som lærer mener jeg det er viktig å kart legge disse to spørsmålene til videre jobbing med digital kompetanse sammen med elevene.Rammeverket kan du lese herIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar